Công ty Đức Đạt

Switch to desktop Login

  • Chi tiết
  • Nhận xét
  • Cổng kết nối kiểu trung tâm 1/2” (12.7mm), kiểu cạnh bên 3/4” (19.05 mm).
  • Chạy êm, dưới 85 dBA.
  • Tốc độ chảy cao trong một gói dung dịch di chuyển.
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp: ô tô, chế biến thực phẩm, xử lý nước, axit, bazơ,…
  • Lưu lượng max: 15 gpm (57 lít/phút).
  • Áp suất max: 100 psi (7 bar, 0.7 MPa).
  • Kích thước hạt rắn tối đa: 0.09 inch (2.5mm).
  • Nhiệt độ dung môi: 65 – 121 oC.
yourshop Are you sure that you want to switch to desktop version?