Công ty Đức Đạt

Switch to desktop Login

 • Chi tiết
 • Nhận xét
 • Bơm màng Husky  series 3330
 • Cổng kết nối dạng mặt bích kiểu trung tâm 3” (76.2mm).
 • Dễ dàng bảo trì van khí.
 • Bơm lưu lượng lớn chất lỏng.
 • Sử dụng bơm chất lỏng: hóa chất, dầu, sơn…
 • Lưu lượng max: 275 gpm (1041 lít/phút).
 • Áp lực max: 120 psi (8.4 bar, 0.84MPa).
 • Kích thước vật rắn tối đa: 0.38 inch (9.4mm).
 • Nhiệt độ dung môi max:65-121 oC.
yourshop Are you sure that you want to switch to desktop version?