Công ty Đức Đạt

Switch to desktop Login

  • Chi tiết
  • Nhận xét

Bơm màng Husky  series 2150

  • Cổng kết nối kiểu bên 2” (50.8mm).
  • Bơm lưu lượng chất lỏng lớn.
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp ô tô. Bơm chất lỏng: nước thải, thoát nước đáy tàu, bùn, Axit và các loại khí: acetic, chromic hydrochloric hydroflouric, sulfuric, nitric và photphoric…
  • Lưu lượng max: 150 gpm (568 lít/phút).
  • Áp lực max: 120 psi (8.4 bar, 0.84MPa).
  • Kích thước vật rắn tối đa: 0.25 inch (6.3mm).
  • Nhiệt độ dung môi max:65-121 oC.
yourshop Are you sure that you want to switch to desktop version?