Công ty Đức Đạt

Switch to desktop Login

  • Chi tiết
  • Nhận xét
  • Bơm màng Husky series 1590
  • Cổng kết nối dạng mặt bích và dạng ren trong kiểu bene 1.5” (38.1mm).
  • Sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp ô tô: vận chuyển sơn mạ; chất lỏng có tính ăn mòn như axít, bazơ, acetic, chromic hydrochloric hydroflouric, Sulfuric, nitric và photphoric.
  • Lưu lượng max: 100 gpm (378.5 lít/phút).
  • Áp lực max: 120 psi (8.4 bar, 0.84MPa).
  • Kích thước vật rắn tối đa: 0.19 inch (4.8mm).
  • Nhiệt độ dung môi max:65-121 oC
yourshop Are you sure that you want to switch to desktop version?