Công ty Đức Đạt

Switch to desktop Login

Bơm hóa chất | Bơm định lượng | Bơm màng | Bơm nước

phụ kiện máy bơm màng Aro, bơm hóa chất

 

 

Đại lý bơm màng aro Đức Đạt không chỉ cung cấp các loại bơm màng khí nén cho ứng dụng của bạn mà còn chịu trách nhiệm bão trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng máy bơm màng cho bạn để đảm bảo hiệu suất làm việc của bơm luôn ở mức tốt nhất.
Các phụ tùng bơm màng cần thay thế  định kỳ hằng năm như:
1. Màng bơm ARO
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các kích cỡ màng bơm khí nén aro đa dạng về chất liệu như:
- Màng bơm teflon
- Màng bơm santoprene
- Màng bơm nitrile
- Màng bơm hyrel

mang-bom-aro-santoprene
Màng bơm santoprene
Màng-bơm-aro
Màng bơm nitrile
mang-bom-aro
Màng bơm hyrel 
mang-bom-aro-teflon
Màng bơm teflon

2. Bi bơm aro

 
bi-bom-khi-nen-aro
bi bơm aro teflon

 

banh-bom-mang-aro
bi bơm aro khí nén

3. Vòng Oring làm kính

vong-seal-lam-kinh-bom-aro
vòng seal oring làm kính
vong-seal-lam-kinh-bom-aro
vòng seal oring làm kính

 

vong-seal-lam-kinh-bom-aro
vòng seal oring làm kính

 

vong-seal-lam-kinh-bom-aro
vòng seal oring làm kính

 

yourshop Are you sure that you want to switch to desktop version?