Công ty Đức Đạt

Switch to desktop Login

Bơm hóa chất | Bơm định lượng | Bơm màng | Bơm nước

bơm màng

Bơm màng khí nén là kiểu máy bơm dùng khí để vận chuyển dung dịch

- Bơm màng Aro dùng được trong nhiều trong các ứng dụng khác nhau như

+ Bơm màng bơm axit đó là loại bơm màng thân bằng nhựa

+ Bơm màng thân nhôm dùng để vận chuyển nước thải hoặc bùn loãng

+ Bơm màng thân inox thì dùng cũng khá đa công dụng

Cao cấp hơn cả là bơm màng thân nhựa ETFE hoặc PVDF

Hai loại vật liệu này dùng để bơm gần nhưa tất cả các loại hóa chất bởi vì

vừa chịu nhiệt độ, chịu được tính ăn mòn của axit

yourshop Are you sure that you want to switch to desktop version?